Vragenlijst

 

Wilt u weten of het effectief is voor u om contact op te nemen met

Schipper Support?

Beantwoord dan eerst de onderstaande vragen:

 

 

ja

nee

Vraag 1:

Gaat u wel eens met tegenzin naar uw werk?

(vaker dan één keer per maand?)

 

 

 

Vraag 2:

Wordt u uit de slaap gehouden door uw werk?

(vaker dan één keer per maand?)

 

 

 

Vraag 3:

Heeft u het idee, dat u voldoende invloed hebt over de manier waarop u het werk aanpakt?

 

 

 

Vraag 4:

Houdt het u langere tijd bezig als een ander uw werkzaamheden afkeurt?

 

 

 

Vraag 5:

Ben u ontevreden over uw aandeel in de organisatie?

 

 

 

Vraag 6:

Neemt u regelmatig (minstens 2x per maand) werk mee naar huis omdat u tijdens het werk wordt gestoord door anderen?

 

 

 

Vraag 7:

Piekert u wel eens over uw werk in de vrije tijd?

(twee keer per maand)

 

 

 

Vraag 8:

Hebt u het idee dat sommige kwaliteiten niet worden benut in de functie die u nu bekleedt?

 

 

 

Vraag 9:

Streeft u naar een betere balans tussen werk en privé?

 

 

 

 

Vraag 10:

Belemmeren persoonlijke patronen u wel eens in het werk?

En wilt u uit de patronen stappen?

 

 

 

Vraag 11:

Bent u wel eens ontactisch in uw reactie waardoor u achteraf spijt krijgt?

 

 

 

Vraag 12:

Voelt u zich regelmatig onzeker over uw bijdrage als collega?

 

 

 

Vraag 13:

Loopt u regelmatig tegen collega’s op die het werk op hun eigen manier interpreteren?

 

 

 

Vraag 14:

Hebt u moeite om een verzoek af te wijzen van een collega, ook als u zelf geen tijd hebt?

 

 

 

Vraag 15:

Is er regelmatig sprake van spanning op het werk?

(één keer per week?)

 

 

 

 

 

Als u vijf van de bovenstaande vragen met JA hebt beantwoord, kan Schipper Support wellicht een positieve bijdrage leveren aan uw kwaliteit van leven.